Ustawa o czasie pracy kierowców dotyczy też szoferów

Osoby prowadzące zawodowo małe auta możemy zatrudniać w przerywanym systemie czasu pracy i zlecać im ponad 150 nadgodzin rocznie. Stosujemy do nich ustawę o czasie pracy kierowców
Wynika tak z interpretacji inspekcji pracy z 16 października br. (GNP–302-4560–464 /07/PE – patrz niżej) wydanej w odpowiedzi na pytanie DOBREJ FIRMY. Powzięliśmy wątpliwości, kiedy to jeden z naszych czytelników powiadomił nas, że według Ministerstwa Transportu ustawa o czasie pracy kierowców obejmuje wyłącznie kierowców wykonujących przewozy pojazdami o masie powyżej 3,5 tony lub autobusami.Z ustawy wynika tymczasem, że odnosi się do wszystkich kierowców realizujących przewóz drogowy, zatrudnionych w ramach stosunku pracy. Nie przewiduje obostrzeń, o których resort transportu informuje na swojej stronie internetowej. Pisaliśmy szerzej na ten temat w DOBREJ FIRMIE z 3 października na str. 3.Skąd zatem wzięły się tak rozbieżne opinie w tak ważnej kwestii? Zapewne z błędnego odczytania odesłania do unijnego rozporządzenia nr 561/ 2006, jakie znalazło się w ustawie. Otóż tam właśnie ustawa nakazuje poszukiwać określenia przewozu drogowego. A jest n...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL