ZUS będzie inaczej korygował dokumenty

Będą zmiany w zasadach rozliczania przez płatników składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad nowym rozporządzeniem, które ma zastąpić obowiązujące teraz rozporządzenia Rady Ministrów z 30 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, wypłaconych zasiłków oraz kolejności zaliczania wpłat składek na poszczególne fundusze (DzU nr 165, poz. 1197 z późn. zm).Zasadnicze zmiany nastąpią w regulacjach określających zasady i tryb sporządzania i korygowania przez ZUS z urzędu dokumentów ubezpieczeniowych.Nowe rozwiązania przewiduje się także dla trybu wprowadzania i korygowania z urzędu danych bezpośrednio na kontach ubezpieczonych lub na kontach płatników składek.Projektowane rozporządzenie zakłada, że jeżeli płatnik składek nie będzie się zgadzał z danymi zawartymi w dokumentach ubezpieczeniowych sporządzonych lub skorygowanych z urzędu, to w terminie si...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL