fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Sprawdź, czy przysługuje ulga rehabilitacyjna

Przeróbka łazienki, wózek inwalidzki, lekarstwa – takie inwestycje mogą odliczyć w zeznaniu rocznym niepełnosprawni oraz osoby, które ich utrzymują
W ramach ulgi można odliczyć wydatki na:
- adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych, a także przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych,
- zakup wydawnictw i materiałów  szkoleniowych,
- zapłatę za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
- zapłatę za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz za zabiegi rehabilitacyjne oraz zapłatę za przejazdy transportem publicznym związane z takim pobytem,
- opłacanie przewodników niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu z  I grupą inwalidztwa,
- utrzymanie przez osoby niewidome I lub II grupy inwalidztwa psa przewodnika,
- opiekę pielęgniarską w domu nad niepełnosprawnym w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla niepełnosprawnych z I grupą inwalidztwa,
- opłacenie tłumacza języka migowego,
- kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci niepełnosprawnych do 25 lat oraz opłaty za przejazdy środkami transportu publicznego,
- leki, jeżeli lekarz specjalista stwierdzi, że trzeba je stosować,
- odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
> niepełnosprawnego – karetką transportu sanitarnego,
> niepełnosprawnego z I lub II grupą inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu,
- używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) niepełnosprawnego z I lub II grupą inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu taką osobę albo dzieci niepełnosprawne do lat 16, w celu przewozu na niezbędne zabiegi.
W POGOTOWIU PODATKOWYM czytaj też:
 
Zobacz wyjaśnienie Ministerstwa Finansów:
 
Więcej w serwisie:
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA