fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Oddelegowanie do pracy za granicą:co się należy pracownikowi

- Pracuję w polskiej firmie montażowej w Wiedniu. Jakie należą mi się diety z tytułu pobytu za granicą i za przejazdy?
Jeśli czytelnik został oddelegowany do pracy za granicą, należą mu się inne należności niż w sytuacji, gdyby odbywał zagraniczną podróż służbową. Należności z tytułu zagranicznych podróży służbowych reguluje rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2002 r.  (DzU nr 236, poz. 1991 ze zm.).
Natomiast pracownik oddelegowany do pracy za granicę z reguły podpisuje z pracodawcą porozumienie gwarantujące mu odpowiednie wynagrodzenie, dofinansowanie wyżywienia, bezpłatne mieszkanie, zwrot kosztów przejazdów lub inne świadczenia związane z przeniesieniem do pracy za granicą. W takiej sytuacji polski pracodawca nie wysyła pracownika za granicę w drodze jednostronnego polecenia wyjazdu, co jest typowe dla podróży służbowej.
Warto wiedzieć, że należności wypłacane pracownikom oddelegowanym do pracy za granicą są - w pewnej części - zwolnione z podatku dochodowego i składek ZUS. Polskie przepisy przewidują:
- zwolnienie z podatku dochodowego przychodu w wysokości odpowiadającej 30 proc. diety przysługującej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy, stosunku służbowym, spółdzielczym stosunku pracy lub wykonywał pracę nakładczą (art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o PIT); uwaga: zwolnienie nie ma zastosowania do wynagrodzenia pracowników odbywających podróż służbową poza granicami kraju,
- zwolnienie z podatku dochodowego dodatku za rozłąkę do wysokości diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, czyli obecnie 23 zł (art. 21 ust. 1 pkt 18 ustawy o PIT).
- wyłączenie z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dodatku za rozłąkę do wysokości diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, czyli obecnie 23 zł (§ 2 ust. 1 pkt 18 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r., DzU nr 161, poz. 1106 ze zm.).
- wyłączenie z podstawy wymiaru składek wynagrodzenia w części odpowiadającej równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju za każdy dzień pobytu, z tym że tak ustalony przychód nie może być niższy od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, które w 2011 r. wynosi 3 359,00 zł (§ 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r., DzU nr 161, poz. 1106 ze zm).
Szerzej na ten temat w artykule:
Więcej w serwisie:
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA