fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Więcej świadectw, mniej badań

www.sxc.hu
Po przedłużeniu umowy na czas nieokreślony konieczne jest świadectwo pracy
Od dziś pracodawcy powinni liczyć, jak długo zatrudniają na umowy terminowe pracowników. Jeśli zawrą choćby dwie umowy terminowe obejmujące w sumie dwa lata, powinni wydać świadectwo pracy w dniu wygaśnięcia ostatniej. Dodatkowe obowiązki nałożyła na nich nowelizacja kodeksu pracy, która wchodzi dziś w życie.
Dotychczas, jeśli pracodawca nawiązywał z danym pracownikiem kolejną umowę o pracę bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej, musiał wydać mu świadectwo pracy tylko na jego żądanie. Ta regulacja została uchylona. Od dziś pracodawca nie będzie musiał wydawać świadectwa, gdy pracownik pozostaje u niego w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas określony lub umowy na czas wykonania określonej pracy. Wyda wtedy jedno zbiorcze świadectwo, obejmujące zakończone okresy pracy na podstawie takich umów, zawartych w ciągu 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej.
Korzystniejsza dla firm jest zmiana zasad kierowania na badania lekarskie. Do tej pory pracownik podlegał im każdorazowo w chwili przyjmowania do pracy. Obowiązywał jeden wyjątek: nie były potrzebne osobom zatrudnianym przez tego samego pracodawcę na tym samym stanowisku i warunkach bezpośrednio po wygaśnięciu poprzedniej umowy.
– Pracownik zatrudniany na kilka dni trzy razy w miesiącu przy każdym ponownym zatrudnieniu musiał przechodzić badania ze względu na brak ciągłości zatrudnienia. Koszt ponosił pracodawca – tłumaczy Maciej M. Bogucki, radca prawny w Kancelarii Mamiński & Wspólnicy.
Od dziś badaniom nie będą się poddawały osoby przyjmowane przez dotychczasowego pracodawcę, jeżeli mają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Pod warunkiem jednak, że nie zmieniły się warunki pracy na tym stanowisku. Pozwoli to obniżyć koszty zatrudnienia.
 
Czytaj również:
 
Więcej infornacji w serwisach:
 
Podstawa prawna:
nowelizacja kodeksu pracy z  5 stycznia 2011 r. (DzU nr 36, poz. 181)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA