Mała firma może stosować uproszczenia

Właściciel firmy handlowej konstruując plan kont, ma możliwość wyboru odpowiedniego sposobu ewidencji i rozliczania kosztów handlowych. Przyjęte rozwiązania nie mogą jednak negatywnie wpływać na przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego przedsiębiorstwa
– Jesteśmy małą firmą handlową. Jakie uproszczenia możemy stosować przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych? – pyta czytelniczka DF.Każda firma zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych może w ramach przyjętych zasad rachunkowości stosować uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawianie jej sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. Zatem stosowanie uproszczeń w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w małej firmie handlowej jest możliwe. Decydując o nich, należy kierować się zasadą istotności – zapewnić wyodrębnienie w księgach rachunkowych zdarzeń istotnych dla oceny sytuacji majątkowej oraz wyniku finansowego firmy, przy zachowaniu zasady ostrożności.Przyjęcie każdego rozwiązania upraszczającego ewidencję księgową powinno być poprzedzone oceną przydatności tego uproszczenia w warunkach danej firmy oraz oceną skutków ubocznych jego zastosowania.Kierownik jednostki (właściciel ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL