fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Można być członkiem zarządu i przedsiębiorcą

www.sxc.hu
Członek zarządu spółki może rozliczać przychody z usług doradczych w ramach działalności gospodarczej
Może też wybrać opodatkowanie 19-proc. stawką liniową.
Zgodziła się na to Izba Skarbowa w Warszawie (IPPB1/415-970/ 10-4/EC).
Wniosek o interpretację złożył członek zarządu spółki z o.o., zatrudniony na stanowisku dyrektora generalnego. Zamierza rozwiązać ze spółką stosunek pracy i założyć działalność gospodarczą. Nadal będzie współpracował ze spółką, świadcząc usługi zarządzania oraz doradcze. Podpisane zostaną na nie dwie odrębne umowy. Każda z nich będzie określać zakres świadczonych usług oraz wynagrodzenie.
Jak podkreślono we wniosku o interpretację, świadczone usługi doradcze polegają na formułowaniu niewiążących opinii i zaleceń na podstawie wiedzy eksperckiej. Obejmować będą m.in.:
> dokonywanie analiz rynku, ukierunkowane na identyfikację nowych klientów i produktów,
> planowanie budżetu/wyniku finansowego, jaki spółka ma osiągnąć w danym okresie sprawozdawczym, przy czym wynik ten określany jest z uwzględnieniem wytycznych zarządu i przedstawiany do jego akceptacji,
> przeprowadzenie analiz dotyczących decyzji inwestycyjnych,
> bieżąca analiza danych finansowych spółki,
> bieżąca analiza raportów technicznych dotyczących jakości świadczonych przez spółkę usług,
> utrzymywanie i rozwój kontaktów z kluczowymi klientami spółki.
Z kolei czynności zarządcze to m.in.:
> bieżący nadzór nad pracą i udzielanie wytycznych podległym dyrektorom,
> zatwierdzanie warunków handlowych kluczowych kontraktów,
> podejmowanie kluczowych dla spółki decyzji inwestycyjnych (z wyjątkiem największych inwestycji zatwierdzanych kolegialnie przez cały zarząd),
> podejmowanie zasadniczych decyzji personalnych,
> wyrażanie zgody na rozporządzenie majątkiem spółki,
> reprezentacja spółki zgodnie z jej umową i przepisami prawa (wraz z innym członkiem zarządu).
Jak rozliczyć przychody z tytułu wykonywanych usług doradczych? Zdaniem podatnika mogą być rozliczone w ramach działalności gospodarczej i opodatkowane 19-proc. stawką liniową. Warunkiem jest zawiadomienie urzędu skarbowego (do 20 stycznia) o wyborze tej formy opodatkowania.
Jeśli więc wnioskodawca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług doradczych w 2010 r., a do 20 stycznia 2011 r. złożył oświadczenie o wyborze stawki liniowej, ma prawo do tej formy rozliczenia. Usługi doradcze mieszczą się bowiem w definicji pozarolniczej działalności gospodarczej z art. 5a pkt 6 ustawy o PIT.
Nie są też spełnione przesłanki wykluczające rozliczanie przychodów w ramach działalności gospodarczej. Nie istnieje stosunek podporządkowania między wnioskodawcą a spółką (wynika to nie tylko z treści umowy o świadczenie usług, ale także z ich specyfiki), będzie on też ponosić ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością.
Izba Skarbowa zgodziła się z tym stanowiskiem.
Czytaj więcej w serwisie: podatek dochodowy od menedżera
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA