Odbiór korekty faktury można potwierdzić e-mailem lub faksem

Przepisy nic nie mówią, jak należy potwierdzać odbiór faktury korygującej. Kontrahenci mogą więc to robić także drogą elektroniczną.
Takie stanowisko zajął w wiążącej interpretacji prawa podatkowego naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach.Podatnik prowadzi sprzedaż na rzecz dużych sieci handlowych i często wystawia faktury korygujące. Uzyskanie odrębnego potwierdzenia ich odbioru często przysparza mu problemów. W związku z tym chciał się upewnić, czy potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez kontrahenta może mieć formę korespondencji elektronicznej albo zostać nadane faksem.Zdaniem podatnika przepisy o VAT nie określają formy, w jakiej powinien zostać potwierdzony odbiór faktury korygującej. Aby można było odliczyć wynikający z niej VAT, wystarczy więc dowolny dokument, np. elektroniczny.Naczelnik pabianickiego Urzędu Skarbowego zgodził się z takim twierdzeniem. Wskazał na art. 106 ust. 1 ustawy o VAT, według którego podatnicy są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności: dokonanie sprzedaży, jej datę, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatko...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL