fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Skutki wystąpienia wspólnika

Zasady rozliczenia ze wspólnikiem występującym ze spółki jawnej reguluje art. 65 kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z nim w razie wystąpienia wspólnika ze spółki wartość udziału kapitałowego wspólnika oznacza się na podstawie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki. Tak obliczony udział kapitałowy powinien być wypłacony w pieniądzu, a jedynie rzeczy wniesione do spółki przez wspólnika tylko do używania zwraca się w naturze (np. wniesiony do używania samochód). Ustępujący wspólnik uzyskuje więc swój udział kapitałowy nie w postaci odpowiedniej części towarów i składników majątku spółki, tylko w pieniądzu.VAT od tzw. remanentu likwidacyjnego rozliczany jest na zasadach przewidzianych w art. 14 ustawy o VAT. Wyłącznie w sytuacji, gdy dochodzi do zakończenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, spółkę osobową lub spółkę handlową niemającą osobowości prawnej. Przepis ten nie ma więc zastosowania w razie ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA