fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Fundacje i stowarzyszenia

Przepisy podatkowe utrudniają dobroczynność

ROL
Organizacje pozarządowe chcą zmian legislacyjnych, by skuteczniej pomagać osobom potrzebującym
Propozycję takich zmian zawiera lista postulatów zniesienia lub ograniczenia barier w funkcjonowaniu organizacji pozarządowych obejmująca sprawy podatkowe. Została ona przygotowana przez poznańską kancelarię Skoczyński Wachowiak Strykowski we współpracy z organizacjami non profit. „Rz” sprawuje patronat medialny nad tą akcją.
Obecnie na liście znajduje się 12 propozycji zmian przepisów, których stosowanie sprawia najwięcej kłopotów.
Z raportu wynika, że jednym z największych utrudnień jest konieczność odprowadzania VAT od aukcji charytatywnych. Fiskus stoi na stanowisku, że fundacja wystawiająca na takiej aukcji przedmioty wykonane przez jej podopiecznych, np. rysunki dzieci, musi zapłacić podatek. To podejście znacznie utrudnia zbiórkę pieniędzy na cele dobroczynne. Te przedmioty nie przedstawiają zwykle żadnej wartości rynkowej. Cena osiągnięta w czasie licytacji zależy wyłącznie od dobrej woli darczyńcy, który chce wesprzeć konkretne działanie lub osobę wymagającą pomocy.
Autorzy raportu chcą skłonić ministra finansów do zmiany stanowiska. Najlepszym rozwiązaniem byłoby opublikowanie interpretacji ogólnej wskazującej, że wydanie przedmiotów licytowanych podczas aukcji charytatywnych nie podlega VAT.
[srodtytul]Darowizny bez VAT[/srodtytul]
Raport wskazuje też na inny ważny problem związany ze zwolnieniami z VAT. Dotyczy on darowizn żywności na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz możliwości rozliczania kosztów z tego tytułu w podatkach dochodowych. Obecnie bez podatku mogą przekazywać żywność tylko jej producenci. Pozwala na to obowiązująca od 2009 r. nowelizacja [link=http://akty-prawne.rp.pl/Dokumenty/Ustawy/2004/DU2004Nr%2054poz%20535a.asp]ustawy o VAT[/link]. Takiej możliwości nie mają natomiast sieci handlowe, dystrybutorzy, restauratorzy ani firmy kateringowe.
Marnuje się przez to nawet 30 tys. ton jedzenia rocznie. Autorzy raportu szacują, że[b] po rozszerzeniu zwolnienia na inne podmioty żywność ta trafiłaby do banków żywności, które mogłyby przygotować ok. 5 mln posiłków rocznie dla 1 mln potrzebujących[/b]. 
[b]Raport wskazuje 12 propozycji zmian przepisów, które sprawiają kłopoty podatnikom [/b]
Organizacje pozarządowe chcą też wyłączenia z VAT bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej na rzecz osób najuboższych i samych organizacji. Obecnie prawnicy udzielający bezpłatnych porad muszą płacić VAT od ich wartości, co utrudnia tego typu akcje. Autorzy raportu uzasadniają, że pomocy prawnej pro bono potrzebują nie tylko osoby biedne lub zagrożone wykluczeniem społecznym, ale również ofiary przemocy domowej i dyskryminacji oraz ci, którzy stracili majątki w dramatycznych okolicznościach, np. w powodzi.
[srodtytul]Esemesy nadal z kłopotami[/srodtytul]
Dużym utrudnieniem jest też nadal VAT od esemesów wysyłanych na cele dobroczynne. Obecnie obowiązujące przepisy mają tak wiele mankamentów, że trudno je zastosować w praktyce.[b] Rozwiązaniem byłby jednoznaczny zapis zakładający wyłączenie kwot darowizn przekazywanych na rzecz organizacji prowadzących działalność charytatywną z podstawy opodatkowania VAT.[/b]
W opracowaniu raportu brały udział: Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Federacja Polskich Banków Żywności, Fundacja dla Polski, Forum Darczyńców, SKES, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Uniwersyteckie Poradnie Prawne, Centrum Pro Bono, Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz kancelarie Skoczyński Wachowiak Strykowski (pomysłodawca akcji) i PricewaterhouseCoopers.
Na początku lutego raport ma być opublikowany na stronach www.ngo.gov.pl, by zdobyć jak najwięcej podpisów organizacji pozarządowych. Jednocześnie autorzy chcą zainteresować nim Ministerstwo Finansów i parlamentarzystów, by przełożyło się to na zmiany legislacyjne.
[i]Masz pytanie, wyślij e-mail do autorki, [mail=m.pogroszewska@rp.pl]m.pogroszewska@rp.pl[/mail][/i]
[ramka][b]Opinia:[/b]
[b]Filip Siwek, doradca podatkowy w kancelarii Skoczyński Wachowiak Strykowski[/b]
O tym, jak wiele barier podatkowych napotykają w swej działalności organizacje pozarządowe, przekonaliśmy się w praktyce, świadcząc na ich rzecz pomoc pro bono. Duża część planowanych przez te organizacje działań dobroczynnych okazała się niemożliwa do zrealizowania ze względu na niekorzystne przepisy. Pierwszym krokiem, który podjęliśmy, by to zmienić, jest identyfikacja tych barier i opisanie ich w raporcie przygotowanym wspólnie z organizacjami pozarządowymi. Mamy nadzieję, że uda się zainteresować tymi problemami przedstawicieli rządu oraz posłów i senatorów, co przełoży się na poprawę przepisów. Organizacje pozarządowe mogłyby dzięki temu docierać z pomocą do większej grupy potrzebujących oraz prowadzić działania, których dzisiaj, ze względu na istniejące bariery podatkowe, nie da się zrealizować.[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA