fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Pożyczka bez odsetek to nieodpłatne świadczenie dla spółki

Wartość odsetek, jakie spółka musiałaby zapłacić na rynku bankowym od kredytu odpowiadającego udzielonym nieodpłatnie pożyczkom, jest nieodpłatnym świadczeniem. Dopiero od momentu podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego wpłacone kwoty nie mogłyby być zaliczone do przychodów spółki. Tak orzekł WSA wGdańsku20 czerwca br. (ISA/Gd406/07).
Spór dotyczył oceny skutków podatkowych dwóch pożyczek udzielonych w 1994 i 1995 r. przez spółkę akcyjną i osobę fizyczną - jej większościowego akcjonariusza. Miały one nieodpłatny charakter. W 2006 r. została podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez ustanowienie nowych udziałów. Pożyczkodawcy objęli je w zamian za przysługujące im wierzytelności z tytułu pożyczki.Organy podatkowe uznały, że wartość odsetek, jakie spółka musiałaby zapłacić za pożyczki uzyskane na rynku bankowym, jest dla niej nieodpłatnym świadczeniem. Spółka nie zgodziła się z tym. Wywodziła, że pożyczkodawca -osoba fizyczna, który jest również jedynym jej udziałowcem, zawierając z gminą umowę kupna udziałów tej spółki, zobowiązał się do zainwestowania w nią - podwyższenia kapitału zakładowego, a pożyczki służyły temu celowi. Spółka wskazała, że gmina otrzymała sprawozdanie o realizacji postanowień umowy w tym zakresie. Jej zdaniem wszys...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA