fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Od Nowego Roku dla najbliższych spadki i darowizny bez podatku

Nasza dziennikarka odpowiada na pytania czytelników dotyczące rozliczeń podatkowych, m.in. na temat nowych zasad dotyczących spadków i darowizn oraz korzystania z ulgi mieszkaniowej
Czy nowe zasady opodatkowania spadków obejmują także spadki, co do których prawomocne postanowienie sądu o ich nabyciu zapadło po 1 stycznia 2007 r.?
Nie. Decyduje data śmierci spadkodawcy. Nowe zasady dotyczą spadków nabytych od 1 styczna 2007 r. Spadek, zgodnie z art. 924 kodeksu cywilnego, "otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy". Natomiast w art. 925 tego kodeksu zostało zapisane, że "spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku". Nabycie spadku następuje automatycznie, z mocy ustawy. Przytoczone przepisy przesądzają więc także o momencie "nabycia", o którym mowa w przepisie przejściowym noweli z 16 listopada 2006 r. Postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku tylko potwierdza ten fakt.
Umowa darowizny, którą rodzice przekazali mi działkę budowlaną, została spisana przez notariusza 20 grudnia 2006 r. Zamierzam sprzedać działkę w 2007 lub 2008 r. i kupić za uzyskane pieniądze mieszkanie. Czy będę wówczas płacił 19-proc. podatek?
Nie. Skorzysta pan bowiem z przysługującego w ramach praw nabytych zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które obejmuje przychody ze sprzedaży nieruchomości, użytkowania wieczystego i spółdzielczych praw własnościowych nabytych w drodze spadku lub darowizny.
Babcia chce mi darować działkę rekreacyjną z domem letniskowym. Umowa u notariusza ma być zawarta w tym roku. Nie zamierzam sprzedać tej działki przez co najmniej 5 lat. Czy będę płacić podatek od darowizny? Czy jeśli sprzedam działkę np. po 10 latach, zapłacę podatek od sprzedaży? Nie. To odpowiedź na oba pytania. Darowizny między najbliższymi, m.in. między dziadkami i wnukami, są od 1 stycznia 2007 r. objęte nowym generalnym zwolnieniem z podatku od spadków i darowizn. Jeśli działka zostanie sprzedana po upływie 5 lat, licząc od końca roku, w którym notariusz spisał umowę darowizny, nie będzie też wchodził w rachubę nowy 19-proc. podatek od sprzedaży nieruchomości.
W najbliższych dniach mam otrzymać w darowiźnie od swoich rodziców dom jednorodzinny z działką. Czy jeśli darowany dom ma więcej niż 110 mkw., to płaci się podatek od wartości nadwyżki i od wartości działki?
Nie. Od 1 stycznia 2007 r. zwolnione z podatku od spadków i darowizn wszystkie darowizny na rzecz: dzieci, wnuków, prawnuków, rodziców, dziadków, pradziadków oraz na rzecz rodzeństwa, bez względu na ich wartość i przedmiot. Tak więc od domu darowanego przez rodziców podatku pani nie zapłaci.
Moja matka zmarła w 2006 r. i pozostawiła mi w testamencie mieszkanie będące własnością hipoteczną. Ja wspólnie z żoną zajmuję mieszkanie spółdzielcze własnościowe, którego przydział otrzymaliśmy w 1991 r. Zamierzamy zostawić to mieszkanie córce i przenieść się do odziedziczonego lokalu. Czy mogę skorzystać z ulgi mieszkaniowej? Tak. Do spadków nabytych przed 1 stycznia 2007 r. odnoszą się stare przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn, a więc stare ulgi, w tym ulga mieszkaniowa. Może pan z niej skorzystać. Spółdzielcze własnościowe prawo domieszkania nie należy bowiem wyłącznie do pana, ale także do żony. Bez znaczenia jest też, że mieszka pan obecnie w tym spółdzielczym mieszkaniu. Warunek nieposiadania praw do innego mieszkania albo domu mieszkalnego zapisany w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn jest spełniony także wtedy, gdy prawo domieszkania przysługuje spadkobiercy lub obdarowanemu łącznie z małżonkiem, słowem, gdy nie przysługuje wyłączne jemu.
Korzystam z ulgi mieszkaniowej w związku z uzyskaniem mieszkania darowanego przez rodziców. Mieszkam w nim już cztery lata. Chciałabym sprzedać to mieszkanie i kupić większe. Czy w związku z wejściem w życie generalnego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn dla najbliższych mogę to zrobić bez obawy, że utracę prawo do ulgi?
Nie. Nowe przepisy bowiem odnoszą się tylko do darowizn i spadków uzyskanych po 1 stycznia 2007 r. Decyduje data śmierci spadkodawcy. Do pani mają więc zastosowanie stare przepisy. Wmyśl tych przepisów nie utraci pani prawa do ulgi mimo wyzbycia się mieszkania przed upływem pięcioletniego okresu zamieszkiwania w nim, jeśli uprawdopodobni pani, że sprzedaż podyktowana jest koniecznością zmiany warunków mieszkaniowych.
Czy jeśli oboje rodzice będący małżeństwem podarują mi w tym roku 10 tys. zł, to będę musiał w celu skorzystania ze zwolnienia zawiadomić urząd skarbowy o darowiźnie? Nie. Z punktu widzenia podatku od spadków i darowizn są to dwie darowizny. Zawiadomienie urzędu skarbowego o darowiźnie m.in. od rodziców na rzecz dzieci nie jest konieczne, jeżeli wartość darowizny wraz z innymi darowiznami od tej samej osoby z ostatnich 5 lat nie przekroczyła kwoty wolnej, która dla obdarowanych należących do I grupy podatkowej wynosi 9637 zł. Limit ten dotyczy jednej darowizny. Jesteśmy na koniec lutego umówieni u notariusza na spisanie aktu darowizny działki dla wnuka. W jakim terminie trzeba zawiadomić o darowiźnie urząd skarbowy, aby skorzystać ze zwolnienia z podatku od darowizny?
Jeśli darowizna ma formę aktu notarialnego, to zawiadamianie o niej nie jest potrzebne, bez względu na jej wartość.
Mama zmarła 18 stycznia 2007 r. Żadnych formalności spadkowych jeszcze nie załatwialiśmy. Kiedy i w jaki sposób trzeba zawiadomić urząd skarbowy, by nie płacić podatku od tego spadku?
Nowe przepisy dają spadkobiercom na zgłoszenie miesiąc, licząc od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Zawiadomienie składa się na urzędowym formularzu o symbolu SD-1. Ma on formę podobną doznanych nam formularzy PIT. Oprócz danych identyfikujących obdarowanego czy spadkobiercę podaje się w nim informacje o sposobie nabycia własności rzeczy lub praw (np. dziedzicznie, zapis, zachowek, darowizna, nabycie praw do wkładów oszczędnościowych na podstawie dyspozycji wkładcy na wypadek śmierci), dane dotyczące dokumentu będącego podstawą nabycia (np. testament, prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające nabycie praw do spadku, umowa, ugoda, inny dokument). WSD-1 muszą się też znaleźć dane dotyczące rodzaju uzyskanych rzeczy i praw majątkowych (np. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o pow... mkw., środki pieniężne), informacje o miejscu ich położenia i wartości rynkowej. Formularz można otrzymać w urzędzie skarbowym albo ściągnąć ze stron internetowych Ministerstwa Finansów:www.mofnet.gov.pl (podatki > formularze podatkowe > inne).
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA