fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Zanim zawiesisz szyld, spytaj spółdzielnię o zgodę

Nawet gdy członek spółdzielni mieszkaniowej chce zamieścić ogłoszenie na zewnętrznej ścianie swojego lokalu, najpierw musi uzyskać zgodę spółdzielni
Po artykule "Przedsiębiorcy łatwo obchodzą przepisy o reklamie ulicznej" z 13 kwietnia dostaliśmy od czytelników pytania dotyczące reklam. Chodziło przede wszystkim o sprawy związane z instalowaniem reklam na domach należących do spółdzielni mieszkaniowych.
"Czy mogę nieodpłatne wywiesić reklamę na ścianie, która należy do mojego lokalu - pyta nasz czytelnik. - Mieszkam w spółdzielni mieszkaniowej na parterze i w tym samym miejscu prowadzę działalność gospodarczą".
Przedsiębiorca, nawet jeżeli jest członkiem spółdzielni, nie może wywiesić reklamy bez zgody spółdzielni mieszkaniowej. Nie ma przy tym znaczenia, czy robi to na ścianie własnego mieszkania, lokalu użytkowego należącego do spółdzielni, czy na jej gruncie.
Najpierw więc czytelnik musi zawrzeć ze spółdzielnią umowę cywilnoprawną. - W umowie tej zostaną określone wszystkie szczegóły -mówi Tomasz Tatomir, dyrektor wrocławskiego oddziału kancelarii Chałas i Wspólnicy. - Przede wszystkim zasady płatności, odpowiedzialność za bezpieczne użytkowanie reklamy oraz odpowiedzialność w razie spowodowania szkody.
Natomiast nie trzeba starać się o zgodę innych spółdzielców na zamieszczenie reklamy. - Mogą oni protestować tylko wtedy, gdy reklama zagraża bezpieczeństwu użytkowników budynku -dodaje Tatomir.
Odpłatność za reklamę regulują wewnętrzne przepisy spółdzielni.
-W naszej spółdzielni nieodpłatnie mogą umieszczać reklamy użytkownicy lokali użytkowych -mówi Sylwester Mirecki, wiceprezes warszawskiej spółdzielni Energetyka. - Pozostali płacą niezależnie od tego, czy są mieszkańcami, czy nie. Kwestie te określa nasz regulamin.
Przypominamy także, że zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 prawa budowlanego instalację tablic i urządzeń reklamowych zgłasza się staroście (w dużych miastach prezydentowi miasta). Reklamy muszą spełnić wymagania techniczne określone rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z § 293 ust.1 tego rozporządzenia powinny one być tak usytuowane, wykonane i zamocowane, aby nie stanowiły zagrożenia dla użytkowników budynku i osób trzecich.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA