fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podstawa świadczeń chorobowych za lipiec trochę wyższa

- Pracownik zarabia minimalne wynagrodzenie, czyli 936 zł brutto miesięcznie. Przebywał na zwolnieniu lekarskim od 25 czerwca do 4 lipca. Licząc należne mu świadczenie chorobowe, przyjęłam do podstawy wymiaru za czerwiec minimalną pensję obniżoną o składki (936 zł - 18,71 proc). Jaką redukcję zastosować za lipiec? Czy o 15,71 proc.?Podstawę wymiaru świadczeń chorobowych dla zatrudnionego ustalamy według przychodu, od którego odprowadzamy składki chorobowe, pomniejszonego o składki potrącane ze środków ubezpieczonych. O ile konkretnie, nie tak łatwo stwierdzić. Od 1 lipca obowiązuje bowiem nowela kilka ustaw (DzU nr 115, poz. 792), która obniżyła składkę rentową z 13 do 10 proc. wynagrodzenia. Zmodyfikowała również ustawę o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. DzU z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.). Po zmianach przychód przyjmowany do obliczenia zasiłku chorobowego redukujemy o:- 18,...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA