fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Tylko bezpośredni beneficjent środków pomocowych korzysta ze zwolnienia z CIT

Uprawnionymi do zwolnienia z CIT środków bezzwrotnej pomocy są tylko podmioty, którym pomoc ta ma służyć. Zwolnienie dotyczy więc jedynie beneficjentów przyznanej pomocy i nie obejmuje podatników wykonujących zlecenia na ich rzecz. Kwota wynagrodzenia za świadczone usługi nie jest przyznanym spółce środkiem bezzwrotnej pomocy na realizację określonego celu.
Tak orzekł WSA w Warszawie 11 lipca br. (III SA/Wa 782/07).Spółka świadczyła usługi związane z przygotowaniem i nadzorem realizacji dużych projektów budowlanych, finansowanych ze środków pomocowych. Pozyskiwano je z Funduszu Spójności lub funduszu ISPA, na podstawie memorandum finansowego lub decyzji Komisji Wspólnot Europejskich.Zdaniem spółki dochód z tych usług korzysta ze zwolnienia na mocy art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o CIT, pochodzi bowiem ze środków bezzwrotnej pomocy.Organy podatkowe nie zgodziły się z tym. Argumentowały, że spółka jest jedynie wykonawcą projektu zleconego przez podmiot dysponujący środkami pomocowymi. Nie otrzymuje ich bezpośrednio. Nie może być zatem uznana za beneficjenta końcowego. Uzyskiwanie dochodu w wyniku realizacji projektów finansowanych z bezzwrotnych funduszy nie daje prawa do zwolnienia z CIT.Sprawa trafiła do warszawskiego WSA. Ten podzielił stanowisko organów podatkowych i oddalił skargę podatnika. Orzekł, że z art. ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA