fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak rozliczyć dotację na rozpoczęcie działalności

¦ Otrzymałem bezzwrotną dotację z powiatowego urzędu pracy w wysokości 12 tys. zł na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej. Zgodnie z umową zawartą z PUP pieniądze te przeznaczę na zakup środków trwałych i sprzętu oraz na sfinansowanie wydatków reklamowych (np. projekt i druk ulotek). W planie inwestycyjnym zadeklarowałem 8000 zł wkładu własnego. W złożonym do PUP biznesplanie zadeklarowałem m.in. zakup laptopa za 4000 zł, w tym z dotacji miałoby pochodzić 3000 zł, reszta ze środków własnych. Dodatkowo zostałem skierowany na szkolenie z podstaw przedsiębiorczości (za 330 zł) oraz na szkolenie z zakresu rozliczeń księgowo-podatkowych (za 660 zł). Znam ich koszt, ponieważ podpisałem dokument obligujący mnie do zwrotu kosztów szkolenia w razie niezaliczenia egzaminów końcowych na kursie. Jakie skutki podatkowe będą miały dla mnie te dotacje i szkolenia?Sposób podatkowego rozliczenia otrzymanego przez czytelnika wsparcia finansowego re...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA