fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Opłaty za korzystanie ze środowiska są kosztem podatkowym, kary - nie

Przepisy o ochronie środowiska przewidują różnego rodzaju kary, opłaty i odszkodowania z tytułu ich nieprzestrzegania. Obowiązek wnoszenia opłat do budżetu wprowadza też ustawa o gospodarowaniu odpadami. Czy przedsiębiorca może zaliczyć je do kosztów firmy? Nie wszystkie
Co do zasady wszelkie koszty związane z działalnością przedsiębiorcy, poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła, pomniejszają podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym. Zatem również wydatki niezwiązane bezpośrednio z konkretnym przychodem, pozostające jednak w związku z prowadzoną działalnością, a tym samym z osiąganymi przez przedsiębiorcę przychodami, są kosztami jego działalności.Niemniej niektóre wydatki zostały wprost wyłączone z katalogu kosztów podatkowych. Są to m.in.-kary, opłaty i odszkodowania z tytułu nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz odsetki od tych zobowiązań (art. 16 ust. 1 pkt 19 lit a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - updop),-opłaty sankcyjne, które zgodniez odrębnymi przepisami podlegają wpłacie do budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego (art. 16 ust. 1 pkt 54 updop). Z kolei opłaty produktowe wynikające z usta...
REKLAMA
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA