Jak udokumentować nieściągalność wierzytelności

Postanowienie o bezskuteczności egzekucji wobec tego samego dłużnika względem części wierzytelności jest wystarczające dla uznania pozostałej części za nieściągalną. Gdy jednak wierzytelność była zabezpieczona, należy również udokumentować jej nieściągalność od poręczycieli. Tak orzekł WSA w Warszawie 12 lipca br. (III SA/Wa 534/07).
Bank posiadał wobec jednego dłużnika kilka wymagalnych, a nieściągalnych wierzytelności. Zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy postanowienie sądu w sprawie zakończenia postępowania upadłościowego lub postanowienie organu egzekucyjnego o nieściągalności jednej z wierzytelności jest wystarczające dla udokumentowania nieściągalności reszty długów, zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt 1 i 2 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 25 ustawy o CIT, co pozwalałoby na zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodów. Jednocześnie bank odmówił uzupełnienia wniosku o informację o zabezpieczeniu tych wierzytelności.Uznał bowiem, że nieściągalność wierzytelności odnosi się jedynie do stosunku wierzyciel - dłużnik, a nie do umowy akcesoryjnej, jaką jest poręczenie długu.Zdaniem organów podatkowych orzeczenie o nieściągalności części wierzytelności odnosi się także do reszty zobowiązań dłużnika.Jednak brak informacji co do nieściągalności wierzytelności od ewent...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL