fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Likwidacja środka trwałego nie oznacza fizycznego zniszczenia

Jeżeli podatnik, który poniósł nakłady na obcy środek trwały, straci go z przyczyn innych niż zmiana działalności, można przyjąć, że powstała strata jest kosztem.
Tak orzekł wrocławski WSA w wyroku z 13 marca br. (I SA/Wr 53/07).Spółka zmieniła lokalizację sklepu i biura. Przyczyną było zwiększenie sprzedaży oraz przeniesienie działalności do lokali o dogodniejszym położeniu. Zdaniem spółki poniesione przez nią nakłady na adaptację lokali użytkowych, stanowiące inwestycję w obcym środku trwałym, które zwróciła wynajmującemu z przyczyn ekonomicznych, są kosztem uzyskania przychodu. Wynika to a contrario z art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej updop). Przepis ten mówi, że nie jest kosztem podatkowym strata powstała w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli utraciły one przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności. W przekonaniu spółki pojęcia likwidacji nie należy utożsamiać z fizyczną likwidacją środka trwałego. Organy podatkowe nie zgodziły się z tym. Ich zdaniem art. 16 ust. 1 pkt 6 updop nie ma zastosowania, gdyż sp...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA