fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Czy pensja zwalnianego pracownika może być kosztem

Firma wypowiadając umowę, zwalnia często pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Nadal jednak wypłaca mu wynagrodzenie
Czy takie świadczenie może być kosztem uzyskania przychodów?Przypomnijmy, że wydatki pracownicze traktowane są jako koszty ogólne prowadzonej działalności gospodarczej i rozliczane są na zasadzie kasowej (art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 23 ust. 1 pkt 55 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).Ponieważ wypłata wynagrodzenia pracownikowi zwolnionemu z obowiązku świadczenia pracy nie znajduje się w tzw. katalogu negatywnym kosztów, musimy zastanowić się, czy ma związek z uzyskaniem przychodu (bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów). Moim zdaniem trudno będzie taki związek wykazać. Trudno bowiem wyobrazić sobie sytuację, w której zwolniony z obowiązku świadczenia pracy pracownik w jakikolwiek sposób mógłby przysłużyć się do zwiększenia rentowności przedsiębiorstwa, z którym pozostaje nadal w stosunku pracy. Można wprawdzie argumentować, że wypłata nie zmienia swego charakteru prawnego...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA