Ocena podwładnego powinna być rzeczowa

Przełożonemu, także gdy ma prawo wszczęcia wobec pracownika pewnych procedur sprawdzających, nie wolno używać sformułowań poniżających jego godność osobistą. Uwagi pod jego adresem powinny mieć odpowiednią formę, a oceny nie mogą wykraczać poza niezbędną potrzebę
Takie wnioski wyciągnąć trzeba z wyroku Sądu Najwyższego kończącego sprawę o ochronę dóbr osobistych wniesioną przez Jacka P. przeciwko Janowi L.Jan L. jest kierownikiem zakładu Akademii Medycznej, w którym pracował także Jacek P. W zakładzie prowadzone były prace nad kilkoma różnymi projektami badawczymi. Przyjęto w nim zasadę, że środki przeznaczone na poszczególne projekty tworzą wspólną pulę i służą także wspieraniu tych projektów, które finansowania, tzw. grantów, jeszcze nie otrzymały. Chodziło o zapewnienie płynności finansowania i ciągłości badań. Funkcjonował w ten sposób system pożyczek międzygrantowych.Pracownicy, którzy później uzyskali grant, oddawali pożyczkę i trafiała ona do pracowników realizujących projekt, z którego środków pochodziła.Kierownikiem jednego z projektów badawczych realizowanych w zakładzie był także Jacek P. W piśmie z listopada 2000 r., skierowanym do prorektora ds. nauki Jan L. jako kierownik zakładu zwr...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL