Żądaj pełnego odszkodowania, gdy pracownik umyślnie zaniedba swoje obowiązki

Jeżeli określasz w przepisach wewnętrznych zasady odpowiedzialności materialnej za naruszenie obowiązków pracowniczych, zrób to precyzyjnie. Pracownik musi wiedzieć, kiedy zapłaci mniej
- Zatrudniamy pracownika na stanowisku organizatora szkoleń. Planujemy dać mu do podpisania wewnętrzne zarządzenie, w którym znajduje się m.in. następujące postanowienie: "opiekun grupy lub jego zastępca bądź osoby pełniące dyżury obsługi szkoleń muszą sprawdzać, czy kursanci mają zaległości w płatnościach. Za zaniechanie tego obowiązku grozi odpowiedzialność w postaci odszkodowania pieniężnego równoważnego poniesionym stratom oraz kary dyscyplinarne". Czy jest to zgodne z prawem? A czy pracownikowi trzeba wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy? Czy odszkodowanie musi rzeczywiście pokrywać całą szkodę pracodawcy? -pyta czytelnik DOBREJ FIRMY.Postanowienie, o którym pisze czytelnik, dotyczy odpowiedzialności materialnej pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy powstałą, bo zatrudniony nie wykonał obowiązków pracowniczych lub zrobił to niewłaściwie. Zależy ona od rodzaju winy. Jeżeli pracownik wyrządzi szkodę w sposób umyślny, to sz...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL