fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Trudne rozliczenia podróży służbowej

Jeśli pracownik zgubi bilety czy rachunki z delegacji służbowej, możesz uznać jego oświadczenie. Od zwracanych na tej podstawie należności nie odprowadzasz podatku
Przepisy o dokumentowaniu wydatków, jakie ponoszą zatrudnieni podczas podróży służbowych, stwarzają służbom płacowym firm wiele problemów. Zwłaszcza że od 1 stycznia bieżącego roku są drobne zmiany. Chodzi konkretnie o rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (DzU nr 236, poz. 1990 ze zm.).Kłopoty sprawia obowiązujący od 1 stycznia br. § 8a rozporządzenia. Nałożył on na pracodawcę nowy obowiązek udzielania udającemu się w krajową podróż, na jego żądanie, zaliczki na pokrycie niezbędnych i przewidywanych kosztów. Temu ostatniemu każe za to rozliczać się z wydatków poniesionych na delegację w ciągu 14 dni od powrotu. Wcześniej prawo nie wyznaczało takiego terminu. Zakłady ustalały te kwestie w regulaminach wynag...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA