fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nie każdy wyjazd za miasto jest podróżą służbową

W delegacji przebywa tylko ten pracownik, który dostał wyraźne polecenie od szefa, by ją odbył. Jeśli bowiem zgodził się na czasowe przeniesienie za porozumieniem, nie dostanie należności z tytułu podróży służbowej
Tak stwierdził Sąd Najwyższy 20 lutego 2007 r. (II PK 165/06).W świetle tego wyroku nie jest podróżą służbową w rozumieniu art. 77 § 1 kodeksu pracy podjęcie wyjazdu służbowego, połączonego z wykonywaniem pracy, na podstawie porozumienia zawartego z pracodawcą. Zagraniczną podróżą służbową jest wykonywanie na polecenie firmy zadania służbowego poza stałym miejscem pracy, w terminie i w państwie określonym przez pracodawcę. Zdaniem Sądu Najwyższego polecenie odbycia podróży służbowej wydane przez pracodawcę jest więc konstytutywnym elementem pojęcia podróży służbowej.W uzasadnieniu cytowanego wyroku SN podkreślił jednak, że z przepisów o podróżach służbowych nie wynika zakaz delegowania pracownika w celu wykonywania pracy poza stałym miejscem pracy, np. w innym kraju, które nie będzie podróżą służbową. Tak będzie np., gdy zatrudniony zawrze z przełożonym pisemne porozumienie, że zgadza się na oddelegowanie na kilka miesięcy do pracy w inn...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA