fbTrack

Zatrudniony, który wypowie umowę, nie ma wolnego na poszukiwanie pracy

Czy pracownik w okresie wypowiedzenia może domagać się zwolnienia go z obowiązku świadczenia pracy? Czy mogę odmówić udzielenia pracownikowi dni wolnych na poszukiwanie pracy, argumentując, że stroną wypowiadającą umowę jest pracownik?
Pracownik nie ma wobec pracodawcy roszczenia o zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Zgodnie z art. 22 k.p. przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania go za wynagrodzeniem. Ponieważ stosunek pracy wiąże obie strony również w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, to pracownik ma obowiązek w tym czasie pracować, a pracodawca - wypłacać mu wynagrodzenie. Zgodnie z zasadą swobody umów, stosowaną w prawie pracy na podstawie art. 300 k.p., szef może jednak zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.W myśl art. 37 k.p. w okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Są to dwa dni robocze - w ok...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL