fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dorabiającemu na szkoleniach wolno dać urlop bezpłatny

Jeśli chcesz iść na rękę pracownikowi dorabiającemu szkoleniami, zmień mu rozkład pracy lub daj urlop bezpłatny
Przed tygodniem pisaliśmy o tym, jak dać wolne od pracy, gdy zajęcia dydaktyczne pracownika trwają krócej. Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (DzU nr 60, poz. 281) pozwala szefowi zwolnić od pracy zatrudnionego w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole zawodowej, wyższej, w placówce naukowej albo w jednostce badawczo-rozwojowej (ust. 1), a także w razie prowadzenia szkolenia na kursie zawodowym (ust. 2). Łączny wymiar zwolnień z tego tytułu nie może przekraczać sześciu godzin w tygodniu lub 24 godzin w miesiącu.Urlopu bezpłatnego pracodawca udziela na pisemny wniosek pracownika. Ale jest to jedynie oferta, której szef nie musi przyjąć (art. 174 k.p.). Tego urlopu nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Jest to więc przerwa w zatrudnieniu, a okres jej trwania nie jest limitowany. C...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA