fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca w samorządzie

Zmiana zasad wynagradzania w resorcie transportu

Urzędnicy zajmujący się wydawaniem licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu międzynarodowego nie będą już otrzymywali dodatku za znajomość języka obcego ani za pracę na II i III zmianie.
Minister pracy przygotował projekt rozporządzenia określającego warunki wynagradzania pracowników zatrudnionych w podległym ministrowi transportu Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego (BOTM) oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT).
Pracownicy tych placówek sfery budżetowej nie są objęci układem zbiorowym, dlatego też - zgodnie z art. 77§ 1 kodeksu pracy - warunki ich wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń określa minister pracy. Nowe rozporządzenie przewiduje wyższe stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników BOTM od tych, które obowiązują obecnie. Minimalne kwoty tych stawek w zależności od kategorii zaszeregowania wzrosły od 19 do 45 proc., a maksymalne -około 22 proc.
Projekt przewiduje także rezygnację zobowiązujących rozwiązań dotyczących wysokości i warunków przyznawania dodatków m.in. za znajomość języka obcego czy dodatku za pracę w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Zdaniem autorów znajomość języka obcego jest już obecnie standardem wymaganym przez pracodawcę, a nawet warunkiem pracy na niektórych stanowiskach. Dlatego też dalsze premiowanie pracowników z tego powodu nie ma uzasadnienia. Zatrudnieni w BOTM w dniu wejścia w życie rozporządzenia nie stracą jednak finansowo, bo wynagrodzenie ustalone na jego podstawie nie będzie mogło być niższe od wynagrodzenia przysługującego przed tym dniem.
Bez zmian pozostały rozwiązania płacowe w zakresie dodatku funkcyjnego, dodatku za wysługę lat, nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalno-rentowej. Nowym rozwiązaniem ma być możliwość, a nie obowiązek tworzenia funduszu premiowego i nagród w granicach posiadanych środków na wynagrodzenia.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA