Praca, emerytury, renty

Na ulgowej składce zyskują tylko emeryci z kartą podatkową

Ze zwolnienia z obowiązku opłacania składki na Fundusz Zdrowia korzystają w praktyce wyłącznie emeryci rozliczający przychody z firmy według karty podatkowej. Opodatkowanym na zasadach ogólnych ulgę odbierają zbyt wysokie zarobki
- Jestem niepełnosprawny. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w formie karty podatkowej, pobierając jednocześnie emeryturę (niższą od 936 zł). Przeczytałam artykuł w DF z 25 maja pt. "Nie wszyscy przedsiębiorcy płacą na Fundusz Zdrowia" o warunkach zwolnienia emerytów z obowiązku ponoszenia składki zdrowotnej. Dowiedziałem się w urzędzie skarbowym, że wprawdzie nie musiałbym opłacać składki zdrowotnej z firmy, ale wtedy automatycznie o taką samą kwotę wzrośnie mój podatek. Czy to prawda? Jeśli tak, to po co wobec tego tę ulgę wprowadzono? Czy ktoś na niej w ogóle korzysta? - pyta czytelnik DOBREJ FIRMY.
Przypominam: składki na ubezpieczenie zdrowotne z działalności gospodarczej nie opłacają emeryci pobierający świadczenie nieprzekraczające minimalnego wynagrodzenia (aktualnie 936 zł), którzy: 1) uzyskują z firmy przychody nie wyższe od połowy najniższej emerytury, czyli od 298,73 zł miesięcznie, lub
2) uiszczają podatek w formie karty podatkowej. Ulga przysługuje tym, którzy spełnią jeden z podanych warunków. Podstawę wymiaru składki zdrowotnej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak od 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Minimalna podstawa za czerwiec wynosi zatem 2053,34 zł, a sama składka 184,80 zł. Od podatku wolno potrącić tylko składkę zdrowotną w wysokości 7,75 proc. podstawy wymiaru, czyli 159,13 zł. Reszty składki (25,67 zł) nie odliczamy od podatku, prowadzący działalność finansują ją w całości z własnych środków. Najczęściej z ulgi skorzystają więc emeryci opłacający podatek w formie karty podatkowej. Zbyt wysokie dochody eliminują za to z kręgu uprawnionych emerytów opodatkowanych z racji firmy na zasadach ogólnych bądź według ryczałtu ewidencyjnego. By ci ostatni skorzystali z przywileju, nie mogą uzyskać przychodów wyższych niż 298,73 zł miesięcznie. Przedsiębiorca na karcie uiszcza co miesiąc podatek w określonej kwocie w zależności od rodzaju działalności, wielkości miejscowości wykonywania działalności oraz od liczby zatrudnionych. Na zwolnieniu najwięcej skorzystają emeryci opłacający niski podatek z działalności (kartę podatkową). Jeżeli nie obowiązywałby przepis zwalniający ich z tego obowiązku, nie mogliby na bieżąco odliczyć w całości części składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku, gdyż ich podatek jest zbyt niski. Wówczas z własnych środków musieliby sfinansować znaczną część składki zdrowotnej (patrz przykład 2). Natomiast osoby, które opłacają kartę w wysokości wyższej od składki zdrowotnej, zyskują w zasadzie tyle, że z własnych środków nie pokrywają części składki zdrowotnej. Z uwagi na kwotę opłacanego podatku część składki zdrowotnej mogliby odliczać od podatku na bieżąco. Gdyby zwolnienie nie obowiązywało, z własnych środków finansowaliby część składki, która nie podlega odliczeniu od zaliczki (patrz przykład 4).
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL