fbTrack

Praca, emerytury, renty

Do kiedy wniosek o wcześniejszą emeryturę

ZUS twierdzi, że kobiety, które spełnią warunki do otrzymania wcześniejszej emerytury, wcale nie muszą o nią występować do końca tego roku. Eksperci mają zaś wątpliwości, czy nie stracą prawa do tego przywileju, jeśli przekroczą termin
Z wydanego przez ZUS komunikatu wynika, że wniosek o wcześniejszą emeryturę kobiety mogą zgłosić w każdym czasie, także w następnych latach. Do 31 grudnia 2007 r. muszą tylko spełnić niezbędne warunki: przede wszystkim osiągnąć wiek 55 lat i udokumentować 30-letni staż pracy. Osobom całkowicie niezdolnym do pracy wystarczy zaś 20 lat stażu.
Eksperci, z którymi kontaktowaliśmy się w sprawie tej interpretacji, uważają jednak, że sprawa nie jest taka prosta. - Trzeba pamiętać, że ZUS nie ma prawa wydawać wiążących interpretacji przepisów. W związku z tym żaden sąd nie weźmie ich pod uwagę przy rozstrzyganiu tych wątpliwości -mówi prof. Teresa Bińczycka-Majewska, kierownik Katedry Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego.
Cała sprawa sprowadza się do sformułowania przepisów, które dają możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę kobietom z roczników 1948 - 1952. Zgodnie z art. 29 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych mogą z tego skorzystać, jeśli spełnią warunki wieku, stażu i aktualnego zatrudnienia. Z treści art. 46 ustawy wynika jednak, że przepis ten obowiązuje tylko do końca tego roku. - Słowo "może" użyte w art. 29 ustawy emerytalnej oznacza jedynie uprawnienie do wystąpienia o przyznanie takiego świadczenia -uważa prof. Bińczycka-Majewska. - Sama zainteresowana decyduje o tym, czy przejdzie na taką emeryturę czy też nie. Gdy jednak 31 grudnia tego roku te przepisy przestaną obowiązywać, nie będzie już podstawy do składania wniosku. Dlatego lepiej, aby uprawnione do tego świadczenia wystąpiły o jego wypłatę do końca tego roku. Warto zwrócić uwagę, że sformułowania użyte w pozostałych przepisach dających prawo do emerytury w obniżonym wieku, z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach mówią, że takim osobom "przysługuje" owe świadczenie. Nabywają je więc z mocy prawa. Kobietom w wieku 55 lat i więcej ZUS przyznaje to świadczenie na ich wniosek. Wątpliwości dotyczące przepisów stawiają te osoby w niepewnej sytuacji. W przyszłym roku prawo do wcześniejszej emerytury trzeba będzie oceniać bowiem na podstawie nowych przepisów, a nie tych, które teraz dają im ten przywilej. Zdaniem dr hab. Gertrudy Uścińskiej z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych z wykładni językowej, logicznej i celowościowej art. 29 i 46 ustawy emerytalnej wynika, że wraz z końcem tego roku upływa możliwość składania wniosków. Wiele kobiet zwleka ze złożeniem wniosku o wcześniejszą emeryturę, gdyż nie chcą rezygnować z zatrudnienia. Przepisy wymagają bowiem rozwiązania umowy o pracę, inaczej ZUS nie zacznie emerytury wypłacać. Wiele zwleka także z innego powodu. Na przełomie lutego i marca każdego roku prezes GUS ogłasza nową wysokość kwoty bazowej branej do obliczania takiej emerytury. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku będzie ona wyższa od dotychczasowej. Wyższe będą więc także emerytury obliczone na jej podstawie. - Z punktu widzenia poczucia bezpieczeństwa socjalnego, a szczególnie materialnego tych osób warto, by instytucje odpowiedzialne za stosowanie tych przepisów zajęły jasne stanowisko w tej sprawie -twierdzi dr hab. Uścińska. Na razie nie udało się nam uzyskać stanowiska Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ani ZUS w tej sprawie. Na wyjaśnienie wątpliwości i podjęcie decyzji o złożeniu wniosku o wcześniejszą emeryturę w tym roku są jeszcze cztery miesiące. Gdyby parlament zdążył uchwalić przedłużenie dotychczasowych zasad przechodzenia na wcześniejsze emerytury do końca przyszłego roku, problem by zniknął. Tylko jednak na 12 miesięcy. masz pytanie do autora, e-mail: m.rzemek@rzeczpospolita.pl Nowy system przewiduje emerytury tylko w powszechnym wieku emerytalnym: 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Jednakże art. 46 ustawy emerytalnej do końca 2007 roku przedłużył moc działania dotychczasowych przepisów. Dają one możliwość przechodzenia na emeryturę w niższym wieku emerytalnym osobom zatrudnionym w warunkach szkodliwych dla zdrowia (np. hutnikom czy transportowcom) lub na wcześniejszą emeryturę (np. kobietom na pięć lat przed emeryturą powszechną). Prawo do tego świadczenia w niższym wieku przysługuje z mocy ustawy. Wystarczy więc do końca tego roku spełnić warunki, a wniosek o jej wypłatę można złożyć później. Prawo do wcześniejszej emerytury nabywa się na wniosek złożony do ZUS. Można go złożyć, dopóki obowiązują te przepisy, czyli do końca 2007 r. ¦
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL