fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak założyć firmę w Rosji

Rosyjski rynek jest coraz bardziej atrakcyjny także dla polskich przedsiębiorców. Muszą oni jednak zdawać sobie sprawę, że jest on szczególnie trudny. Rosyjski konsument ma coraz więcej pieniędzy, więc jest coraz bardziej wymagający, a firmy z całego świata prześcigają się, aby dostarczyć mu jak najlepsze towary
Przed rozpoczęciem działalności w Rosji warto więc dobrze przeanalizować rynek. Trzeba też mieć znaczne fundusze na początek i zapas na przyszłość, który pozwoli kredytować lokalnych odbiorców. Te specyficzne reguły gry wiążą się ze sporym ryzykiem, ale przeważnie warto je podjąć.Warunkiem rozpoczęcia działalności gospodarczej w Rosji jest uzyskanie przez polskiego przedsiębiorcę pozwolenia na pobyt i pracę w tym kraju. Wydają je regionalne przedstawicielstwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.Do wniosku o pozwolenie należy dołączyć:- kopię dokumentu potwierdzającą nabyte w Polsce kwalifikacje zawodowe (np. dyplom wyższej uczelni),- kopię świadectwa rejestracji w Rosji jako indywidualnego przedsiębiorcy,- kopię pozwolenia na wjazd na terytorium Rosji.Wszystkie dokumenty wystawione w Polsce muszą być potwierdzone przez rosyjskie placówki dyplomatyczne (ambasadę lub konsulat), przetłumaczone na język rosyjski i poświadczone notarialnie. Na rozpat...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA