Zakładamy własną działalność - jak zatrudnić pierwszych pracowników

Zatrudnienie pracownika oznacza dla szefa nowe obowiązki i konieczność przygotowania wielu dokumentów. Chodzi np. o kwestionariusz osobowy, kartę szkolenia wstępnego z bhp czy informację o zatrudnieniu
Aby nie popełnić w nich błędu, warto tworzyć listy kontrolne. Dzięki nim łatwiej zweryfikować, jakie czynności pracodawca i jego służby kadrowe już wykonały.Przed podpisaniem umowy o pracę szef wysyła przyszłego pracownika na wstępne badania lekarskie. Nie może bowiem dopuścić do pracy osoby bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku (art. 229 § 4 k.p.).Wyjątek dotyczy podejmujących pracę ponownie u tego pracodawcy na tym samym stanowisku lub na stanowisku o takich samych warunkach pracy oraz osób, które bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu po przedniej umowy o pracę zawierają z tym samym szefem kolejny stosunek pracy.Szczegółowych informacji dotyczących wstępnych badań lekarskich należy szukać w rozporządzeniu ministra zdrowia i opieki społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracow...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL