Zanim pozyskasz pracownika, możesz go związać kontraktem przedwstępnym

Czasami z kandydatem na pracownika nie możesz od razu zawrzeć umowy o pracę, bo jest on jeszcze związany kontraktem z poprzednią firmą. Wolno ci jednak podpisać z nim umowę przedwstępną. Ma ona na celu zawarcie umowy o pracę
Dla każdej ze stron taki kontrakt jest korzystny. Pracownik ma gwarancję zatrudnienia po upływie okresu określonego w umowie, natomiast pracodawca pozyska upatrzonego wcześniej pracownika.Zagadnienia związane z umową przedwstępną dotyczącą zawarcia umowy o pracę nie zostały jednak uregulowane w kodeksie pracy. Ale na podstawie art. 300 k.p. w sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio kodeks cywilny, o ile nie jest to sprzeczne z zasadami prawa pracy. Właściwe są więc tutaj art. 389 i 390 k.c. o umowie przedwstępnej.Ich zawieraniu nie sprzeciwia się także Sąd Najwyższy. W [b]wyroku z 15 marca 1977 r. (I PRN 22/77)[/b] uznał, że problem umów przedwstępnych nie został unormowany bezpośrednio w kodeksie pracy. Nie oznacza to jednak, że takie umowy w stosunkach pracy są niedopuszczalne.Nie ma więc przeszkód prawnych, aby strony w umowie przedwstępnej zobowiązały się do zawarcia oznaczonej umowy o pracę. Sąd Na...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL