Wzór użytkowy wytworzony przez wspólników

¦Czy od prawa do wzoru użytkowego wytworzonego przez wspólników spółki cywilnej mogą oni dokonywać odpisów amortyzacyjnych?NiePrawo to mogłoby być zakwalifikowane do wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Z art. 22 b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika jednak, że za takie uważa się nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania m.in. prawa określone w ustawie z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (DzU z 2003 r. nr 119, poz. 1117 ze zm.) - czyli m.in. prawo do wzoru użytkowego. Szkopuł w tym, że wspólnicy nie nabyli tego prawa, lecz wytworzyli je we własnym zakresie w ramach działalności gospodarczej. Nie jest ono zatem wartością niematerialną i prawną podlegającą amortyzacji. To, że uzyskanie prawa do wzoru użytkowego przez jego twórcę nie jest nabyciem prawa do tego wzoru użytkowego, potwierdził Wojewóe w wyroku z 15 grudnia 2004 r. (SA/Sz 1350/03). Wyrok ten z...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL