fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wycena biegłego nie zawsze jest miarodajna

Tylko w wyjątkowych sytuacjach przedsiębiorcy mogą ustalić wartość początkową środka trwałego na podstawie opinii biegłego. Uzasadnieniem dla takiej wyceny nie może być np. to, że wartość wynikająca z dokumentów jest znacznie niższa niż rynkowa
Osoby zakładające firmę często decydują się na wykorzystywanie do jej prowadzenia kupionego wcześniej majątku. Zwykle chodzi o samochód lub komputer. Jeśli podejmą decyzję, że sprzęt ten będzie używany tylko do celów firmowych, mogą zaliczyć go do środków trwałych i naliczać od jego wartości odpisy amortyzacyjne. Wystarczy sporządzić oświadczenie, że maszyna, środek transportu lub nieruchomość będzie używana tylko do celów działalności gospodarczej i wpisać składnik majątku do ewidencji środków trwałych. Tu pojawia się jednak podstawowe pytanie - jak ustalić jego wartość początkową?Sposób wyceny reguluje art. 22g ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof). Zgodnie z nim wartość początkową tych środków trwałych przyjmuje się w wysokości wynikającej z wyceny podatnika, z uwzględnieniem cen rynkowych składników majątku tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji lub sporządzenia wyka...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA