fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rozliczenie dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanych według skali podatkowej

Zbigniew Nowak, zamieszkały w Olecku przy ul. Kolejowej 11, od 2004 r. prowadzi na własne nazwisko działalność gospodarczą - świadczy usługi remontowo-budowlane. Opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów. Składa za 2006 r. zeznanie na PIT-36, w którym rozlicza się wspólnie z małżonką. A oto sposób wypełniania PIT-36 oraz załączników PIT/B i PIT/0, które towarzyszy zeznaniu państwa Nowaków.Na podstawie danych wynikających z księgi przychodów i rozchodów Pan Nowak ustalił, iż za 2006 r. z działalności gospodarczej:- osiągnął przychody w wysokości 426063,45zł oraz- poniósł koszty uzyskania przychodu w wysokości 391978,74 zł,- uzyskał dochód w wysokości 34084,71zł. Pan Nowak poniósł w2006 r. następujące wydatki:-składki na ubezpieczenia społeczne odliczane od dochodu -6508,23zł- składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczane od podatku -2020,78zł.Jednak odliczeniu podlega składka zdrowotna do wys...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA