fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Oryginalność wzoru użytkowego powinna być oczywista

Firma z Tych straciła przyznane dwa lata temu prawo ochronne na wzór użytkowy zamknięcia butelek. Rozwiązanie to było znane już wcześniej - stwierdziło Kolegium Orzekające przy Urzędzie Patentowym
Dwa przedsiębiorstwa: zielonogórski producent wódek oraz włocławska fabryka nakrętek i kapsli, każde oddzielnie, wystąpiły do Kolegium Orzekającego przeciwko firmie z Tych, właścicielowi prawa ochronnego na wzór użytkowy przyznanego przez Urząd Patentowy RP. Oba są jednakowo zainteresowane dobrymi zamknięciami butelek. Zarzuciły, że firma z Tych uzyskała prawo ochronne na wzór znany już wcześniej. Właściciel wzoru prosił o oddalenie wniosków. Wskazywał m. in., że fabryka nakrętek nie ma interesu prawnego wnioskodawcy.Kolegium nie podzieliło tego stanowiska. Sędziowie odroczyli jednak wydanie orzeczenia, wskazując na potrzebę usunięcia wad przedstawionej dokumentacji. Skoncentrowali się na zarzutach producenta wódek.Wymogi nowości wzoru użytkowego nie są szczególnie rygorystyczne. Udowodnienie zarzutu było więc zadaniem trudnym.Chociaż kwestia dotyczy powszechnie znanych zamknięć butelkowych, dużo czasu zajęło demonstrowanie sędziom budowy samej nakr...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA