fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Posiłki na koszt firmy nie zawsze opodatkowane

Nieznane
Posiłki i napoje wydawane pracownikom są zwolnione z podatku dochodowego, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy. W przeciwnym razie pracodawca musi ich wartość doliczyć do przychodów
Zwolnione są też bony, talony i kupony uprawniające do konsumpcji, ale tylko wtedy, gdy pracodawca mimo obowiązku wynikającego z przepisów bhp nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Wszystkie inne bezpłatne posiłki i napoje, a także ekwiwalenty za nie są opodatkowane, chyba że nie można ustalić ich wartości przypadającej na poszczególnych pracowników.O zwolnieniu od podatku bezpłatnych posiłków profilaktycznych oraz ekwiwalentów przyznawanych na podstawie przepisów bhp mówi art. 21 ust. 1 pkt 11 i 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof). Pracodawca musi je zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, jeśli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Zobowiązuje go do tego art. 232 kodeksu pracy, zamieszczony w dziale poświęconym bezpieczeństwu i higienie pracy. Rodzaje tych posiłków i napojów oraz wymagania, jakie powinny spełniać, a także sytuacje i warunki ich wydawania normuje rozporządzenie Rad...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA