fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Tylko niektóre darmowe kwatery są zwolnione z podatku

Pracodawca, który wynajmuje dla pracownika jednoosobowy apartament, powinien naliczyć mu przychód. Chyba że jest to w hotelu pracowniczym
To normalne, że firma, która chce skusić fachowca z innego miasta, oferuje mu bezpłatne zakwaterowania. Takie świadczenie nie zawsze będzie jednak zwolnione z podatku. Ustawodawca preferuje bowiem tylko formy grupowego zakwaterowania, na dodatek posługując się pojęciami z minionej epoki.Art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof) mówi, że wolna od podatku jest wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracownika:- w hotelu pracowniczym,- w kwaterach prywatnych wynajmowanych na cele zbiorowego zakwaterowania - do 500 zł miesięcznie.Są jeszcze dwa warunki z art. 21 ust. 14 updof. Zwolnienie dotyczy tylko osób mających miejsce zamieszkania poza miejscowością, w której położony jest zakład pracy. Nie mogą one też korzystać z podwyższonych kosztów przysługujących dojeżdżającym.Hotel pracowniczy kojarzy się raczej z poprzednim ustrojem, wciąż jednak występuje w przepisach podatkowych. Zgodnie ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA