fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma powinna przedstawić dowody na służbowe wyjazdy pracowników i członków zarządu

Wydatki związane z delegacjami nie mogły być kosztami uzyskania przychodu zgodnie z art. 15 updop, ponieważ podatnik nie potrafił udowodnić, że miały one miejsce - orzekł WSA w Olsztynie w wyroku z 23 maja br. (I SA/Ol 113/07).
Spółka z o.o. zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów wydatki na delegacje krajowe członków zarządu i pracowników. Organy podatkowe w trakcie kontroli zakwestionowały dziesięć delegacji. Ustaliły, że w okresie, w którym w ramach delegacji dana osoba powinna przebywać w innych częściach kraju, robiła zakupy materiałów w miejscu prowadzenia działalności przez spółkę.Spółka twierdziła, że zakupy robią pracownicy, natomiast członkowie zarządu po późniejszym doręczeniu im faktur weryfikują je i podpisują. W jej ocenie, mimo że z faktur wynikało, iż były podpisane w dniu, w którym członek zarządu lub pracownik miał przebywać w delegacji, to faktycznie były podpisane w terminie późniejszym, a delegacja rzeczywiście miała miejsce.Zdaniem organów podatkowych brak dowodów, że faktury były wystawiane w terminach późniejszych oraz że delegacje miały miejsce, ponieważ spółka przedstawiła tylko potwierdzenia wyjazdów i wypłaty diet. Uznały więc, ż...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA