Do rozliczenia pracowniczych wyjazdów wystarczy ewidencja

Służbowy wyjazd pracownika własnym samochodem powinien być udokumentowany ewidencją przebiegu pojazdu. Pracodawca zwraca mu koszty i odlicza je od swoich przychodów.Niektóre urzędy żądają jednak jeszcze dodatkowych dowodów. Moim zdaniem bezpodstawnie
Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 30 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej updop) nie zaliczamy do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika:a) w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) - w wysokości przekraczającej kwotę ustaloną przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu,b) w jazdach lokalnych - w wysokości przekraczającej miesięczny ryczałt albo przekraczającej stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu.Przebieg pojazdu powinien być udokumentowany ewidencją prowadzoną zgodnie z art. 16 ust. 5 updop.Tak więc warunkiem zaliczenia kosztu podróży służbowej do kosztów uzyskania przychodów jest, w przypadku używania samochodów osobowych, prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu przez pracownika i potwierdzanie jej przez pracodawcę.[srodtytul]Dokumentujemy, ale inne wydatki [/srodtytul]Natomiast rozporządzenie ministra pracy i polityki spo...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL