Rozliczamy opłaty notarialne, odsetki i usługi doradcze przy inwestycji

Wydatków związanych z zakupem gruntu nie zaliczymy od razu do kosztów podatkowych. Z reguły można je odliczyć dopiero przy sprzedaży
- Spółka z o.o. kupiła grunty rolne w celach inwestycyjnych (późniejszej odsprzedaży), finansując zakup kredytem bankowym oraz pożyczką od udziałowców. Oprócz ceny nabycia gruntu oraz opłat notarialnych poniosła następujące koszty: prowizję od kredytu bankowego, podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia umowy pożyczki, a przed realizacją transakcji również koszty usług doradczych, analiz i wyceny gruntów. Po nabyciu nieruchomości spółka poniesie również koszty ich odrolnienia, a samą nieruchomość potraktuje jako inwestycję w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Jak rozliczyć te koszty dla celów podatku dochodowego oraz w księgach rachunkowych? - pyta czytelnik DF.Dla sposobu ujęcia omawianych kosztów - zarówno dla celów podatkowych, jak i księgowych - decydujące będzie to, że spółka kupiła grunt w celu czysto inwestycyjnym, tj. nie zamierza go w jakikolwiek sposób wykorzystywać do działalności operacyjnej, lecz zbyć go po jakimś czasie,...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL