Oddział firmy z niewielką załogą nie musi tworzyć palarni

Jeśli w oddziale zatrudniasz mniej niż 20 osób, a nie masz palarni, nie musisz się obawiać mandatu od kontrolera. Takie stanowisko zajął Departament Prawny Głównego Inspektoratu Pracy
Kilkakrotnie pisaliśmy ostatnio o obowiązku tworzenia palarni przez pracodawców, którzy zatrudniają minimum 20 pracowników. Pojawiły się jednak wątpliwości, czy takie pomieszczenie ma też tworzyć firma, która ma kilka oddziałów w mieście lub w kraju i w każdym z nich pracuje po kilka osób, ale mniej niż 20 (> czytaj „Większy zakład tworzy palarnię w każdym oddziale”).Bezwzględną konieczność zorganizowania palarni ustanawia art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (DzU z 1996 r. nr 10, poz. 55). Z kolei rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i załącznik nr 3 do tych przepisów (tekst jedn. DzU z 2003 r. nr 169, poz. 1650) określa, jak należy zorganizować pomieszczenie, w którym dozwolone jest palenie tytoniu, zwane palarnią.Obowiązek tworzenia takich miejsc przez pracodawc...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL