Bezpłatna pomoc prawna

Adwokaci i radcy będą gratis pomagać niezamożnym

Osoby, których nie stać na prawnika, będą mogły korzystać z bezpłatnych konsultacji prawnych. Udzielą ich radcowie prawni, adwokaci oraz organizacje pozarządowe. Koszty pokryje budżet państwa
Punkty pomocy prawnej mają powstać w każdym powiecie. Przewiduje to projekt ustawy o korzystaniu z nieodpłatnej pomocy prawnej przyznawanej przez państwo osobom fizycznym. Pierwsze czytanie projektu odbędzie się na posiedzeniu Sejmu, które rozpoczyna się w środę.
Porad w punktach pomocy udzielą prawnicy z kancelarii adwokackich, radcowskich oraz organizacje pozarządowe wybrane w drodze konkursów ofert. Ich organizatorem będzie Krajowa Rada Pomocy Prawnej, która powstanie przy ministrze sprawiedliwości. KRPP podpisze następnie z wybranymi kancelariami lub organizacjami umowy (maksymalnie na 2 lata).
Z pomocy prawników mogą skorzystać osoby o niskim dochodzie, w wypadku osoby samotnej jest to 461 zł, a rodziny - 316 zł na osobę, z pewnymi wyjątkami. Każdy, kto potrzebuje takiej porady, będzie musiał złożyć wniosek we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania punkcie pomocy. Konsultacja może dotyczyć: poradnictwa prawnego lub przygotowania pierwszego pisma procesowego, wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych czy o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Pomoc nie obejmie spraw podatkowych, celnych, dewizowych i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Prawnicy nie będą reprezentować przed sądem osób, którym udzielili bezpłatnej konsultacji. Sejm zajmował się już tym projektem. Powstał on kilka lat temu, przygotował go rząd Marka Belki. Parlament poprzedniej kadencji nie zdążył jednak uchwalić tego projektu. Ponownie wniósł go do Sejmu rząd Kazimierza Marcinkiewicza. Po czym poprosił o zawieszenie nad nim prac w celu wniesienia autopoprawki. Przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości korekta zasadniczo zmieniła treść projektu.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL