fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Drugi zawód urzędnika - tak, ale nie dorabianie po godzinach

Pracownicy służb skarbowych mogą zdobywać dodatkowe uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ale nie wolno im jednocześnie być i urzędnikami, i np. księgowymi
Nikt dokładnie nie wie, ilu pracowników służb podległych ministrowi finansów ma drugi zawód. I nie chodzi tu bynajmniej oprawo do wykonywania zawodu doradcy podatkowego, które uzyskują - po upływie kadencji -kolejni członkowie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego, nominowani do jej składu z grona pracowników resortu. (Po 20 przedstawicieli ministra finansów w każdym składzie komisji - powoływanych spośród pracowników ministerstwa, organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej).Po opublikowaniu artykułu o tym, że Ministerstwo Finansów chce rozszerzyć dostęp do zawodu doradcy podatkowego, sugerującego, że być może chodzi tu o dopuszczenie do zawodu osób mających świadectwa upoważniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (" Rz" z 5 kwietnia "Łatwiej będzie zostać doradcą podatkowym "), czytelnicy zgłaszali nam wątpliwości co do intencji tego planowanego rozszerzenia. Niektórzy zastanawiają się, czy faktycznie chod...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA