fbTrack

Notariusze

Od umowy sprzedaży będzie połowa taksy notarialnej

Luiza Zielińska, notariusz w Warszawie
Nieznane, Darek Golik
Minister sprawiedliwości obniżył maksymalną taksę notarialną oraz - dodatkowo o połowę - maksymalną stawkę pobieraną przez notariuszy m.in. przy sporządzaniu umów sprzedaży lokali i budynków. Dotychczas rejent mógł policzyć połowę stawki od umowy zobowiązującej (czyli np. również od umowy sprzedaży) oraz od umowy przenoszącej własność lub użytkowanie wieczyste. Czy to nie to samo, czy druga zmiana nie jest pozorna?
Nie. Dotychczas notariusz mógł pobrać połowę maksymalnej stawki notarialnej od umów zobowiązujących, zawartych pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu. Przykładem jest umowa warunkowa sprzedaży działki rolnej, czyli taka, na skutek której nie dochodzi jeszcze do przeniesienia własności. Warunkiem przeniesienia własności może być na przykład nieskorzystanie z prawa pierwokupu przez Agencję Nieruchomości Rolnych. W takim wypadku, żeby doszło do przeniesienia własności, potrzebne było (i jest nadal) zawarcie drugiej umowy -przenoszącej własność. Dlatego maksymalna stawka od każdej z nich (warunkowej i przenoszącej własność) wynosiła połowę maksymalnej taksy notarialnej, co w sumie przy obu dawało maksymalnie jedną pełną stawkę wynikającą z §3 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. (DzU nr148, poz.1564 ze zm.). I tu nic się nie zmieni.
Natomiast dotychczas przy sporządzaniu umów sprzedaży niezawieranych pod warunkiem ani z zastrzeżeniem terminu oraz od umowy darowizny lokalu notariusz mógł pobrać pełną maksymalną taksę. Zmieni się to po wejściu wżycie nowelizacji rozporządzenia; wynagrodzenie notariusza wyniesie maksymalnie połowę stawki. Jakich umów to dotyczy?
Po pierwsze umów zawieranych na podstawie art. 9 ustawy o własności lokali. Są to tzw. umowy deweloperskie. Drugim rodzajem umów, od których wynagrodzenie notariusza nie będzie mogło przekroczyć połowy maksymalnej stawki, są umowy sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu ustawy o własności lokali stanowiącego odrębną nieruchomość (czyli tam, gdzie jest wspólnota mieszkaniowa). To samo dotyczy umów sprzedaży budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Trzeci rodzaj umowy, przy sporządzaniu której rejent pobierze nie więcej niż połowę maksymalnej stawki, to umowa sprzedaży działki budowlanej w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Warto zwrócić uwagę, że chodzi tu o działki budowlane. Co do działek rolnych, to, jak już powiedziałam, z reguły najpierw jest zawierana umowa warunkowa sprzedaży. Dopiero gdy Agencja Nieruchomości Rolnych nie skorzysta z prawa pierwokupu, zawierana jest druga umowa - przenosząca własność. Czwarty rodzaj umowy, od której taksa notarialna nie przekroczy połowy maksymalnej stawki, to darowizna lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, jeżeli będzie zawierana pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn, a nabywcy będą uprawnieni do skorzystania z ulgi, o której mowa w art.16 tej ustawy. Przy pozostałych umowach darowizny notariusz będzie mógł nadal pobierać pełną taksę notarialną. Bez zmian pozostanie także wynagrodzenie rejenta za sporządzenie umowy przedwstępnej. Rozporządzenie nie zastrzega dla niej odrębnej wysokości taksy notarialnej, dlatego za jej sporządzenie notariusz nadal będzie mógł pobierać maksymalną stawkę wynikającą z §3 rozporządzenia.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL