Otwarty zawód czy nierówność wobec prawa

Czy księgowy prowadzący działalność gospodarczą powinien mieć takie same uprawnienia jak doradca podatkowy, skoro nie dotyczy go ani zakaz reklamy, ani ograniczenia w zatrudnieniu, które krępują doradcę?
Odpowiedź na to pytanie, postawione Trybunałowi Konstytucyjnemu przez Krajową Radę Doradców Podatkowych, poznamy 22 maja.Tytuł doradcy podatkowego, jako jeden z zawodów zaufania publicznego, uzyskuje się po odbyciu praktyki i zaliczeniu z niej egzaminu. Każdy doradca musi być wpisany na listę doradców podatkowych, a za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków zawodowych i zaczyny sprzeczne z etyką zawodową ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną. Nie wolno mu reklamować swojej działalności i zajmować szeregu stanowisk, m.in. pełnić funkcji rządowych i samorządowych.W grudniu 2004 r. prawo wykonywania niektórych czynności doradcy podatkowego uzyskali także księgowi prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie. Znowelizowane przepisy ustaw o doradztwie podatkowym i o rachunkowości dopuściły ich do zawodu doradcy podatkowego, nie obarczając jednak koniecznością odbycia aplikacji ani nie zakazując reklamy czy zatrudnienia na stanowiskach zakazanych do...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL