Umowa spisywana bez notariusza

Spółka jawna to najbardziej typowa spośród spółek handlowych. Do jej założenia nie potrzeba udziału notariusza, nie obejdzie się jednak bez wpisu do rejestru przedsiębiorców
Spośród spółek handlowych najprostsza jest niewątpliwie spółka jawna. O tym, jak ją powołać, rozstrzyga kodeks spółek handlowych (k.s.h.). Spółka to podmiot prawa niezależny od tworzących ją wspólników. Nie jest co prawda osobą prawną, ma jednak tzw. zdolność prawną (art. 8 § 1 k.s.h.). Oznacza to, że może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania we własnym imieniu, a nie w imieniu wszystkich wspólników.Co ważne, za zobowiązania spółki odpowiadają wszyscy wspólnicy, i to całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność ta ma jednak charakter subsydiarny, tzn. może do niej dojść pod warunkiem, że wierzycielowi nie uda się zaspokoić swoich roszczeń z majątku samej spółki (art. 31 k.s.h.). Nagrodą za osobistą odpowiedzialność są korzyści podatkowe (o czym pisaliśmy 03.09.2007 w Vademecum).Pierwszą czynnością, jaką powinni wykonać przyszli wspólnicy, jest spisanie umowy spółki. Są co najmniej dwie szkoły. Zwolennicy pierwszej preferują umowy dług...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL