fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rodzina

Jak się zabezpieczyć, pożyczając koledze pieniądze?

Otrzymałem propozycję "nie do odrzucenia" - sąsiad poprosił mnie o pożyczkę w wysokości 5 tysięcy złotych. Trudno było odmówić, gdyż wiem, że ma spore problemy - niedawno stracił pracę. Czy można bez skorzystania z usług prawnika się zabezpieczyć, by w razie komplikacji odzyskać pożyczone pieniądze?
Nie ma stuprocentowo skutecznej metody zabezpieczenia się przed możliwością nieodzyskania pożyczki. Można natomiast, przy zastosowaniu nieskomplikowanych zabiegów, znacznie zwiększyć szanse na zwrot pieniędzy.
Minimum bezpieczeństwa to zawarcie umowy pożyczki na piśmie. Co prawda nie jest to wymóg ważności pożyczki, jednak brak tego dokumentu może poważnie utrudnić udowodnienie faktu, że w ogóle pożyczyliśmy pieniądze. Dotyczy to zwłaszcza pożyczek o wartości większej niż 500 zł, w przypadku których, co do zasady, nie można prowadzić przed sądem dowodu z przesłuchania stron (że pożyczałem itp.). Sama umowa nie musi być rozbudowana, wystarczy, że określi się w niej strony umowy (kto komu pożycza), kwotę pożyczki oraz datę i miejsce podpisania umowy. Poza tym istotne jest oznaczenie terminu zwrotu pożyczki. Jeżeli nie będzie żadnego postanowienia w tym zakresie, to zastosowanie znajdą ogólne zasady kodeksu cywilnego dotyczące umowy pożyczki i jej zwrot będzie mógł nastąpić w ciągu sześciu tygodni od dnia zażądania zwrotu pożyczki. Uzyskanie podpisu małżonka pożyczkobiorcy na umowie nie powinno być dużym problemem ani wpłynąć negatywnie na relację z osobą proszącą o pożyczkę, a może się okazać bardzo przydatne przy odzyskiwaniu pieniędzy. Można tu rozważyć dwie możliwości - małżonek może być drugim pożyczkobiorcą albo tylko wyrazić zgodę na zawarcie umowy pożyczki. W pierwszym przypadku warto dopisać w umowie, że małżonkowie są zobowiązani do zwrotu pożyczki solidarnie - pozwoli to na żądanie zwrotu całości pożyczki od któregokolwiek z nich. Jeżeli natomiast małżonek nie zostanie jednym z pożyczkobiorców, to jego zgoda jest o tyle ważna, że może ułatwić zwrot pożyczki na etapie egzekucji, gdyż umożliwi prowadzenie jej także z majątku wspólnego małżonków. Bezpieczeństwo pożyczkodawcy znacznie zwiększa poręczenie pożyczki - jeżeli pożyczkobiorca nie będzie w stanie jej zwrócić, to zwrotu będzie można wymagać bezpośrednio od poręczyciela. Poręczycielem może być dowolna osoba. Do udzielenia poręczenia konieczne jest zawarcie umowy pomiędzy pożyczkodawcą a poręczycielem, z tym że nie jest konieczne sporządzanie odrębnego dokumentu - wystarczy zamieszczenie oświadczenia poręczyciela w umowie pożyczki i złożenie przez niego własnoręcznego podpisu.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA