Sporządzamy dokumenty ubezpieczeniowe

Pracodawca, który kogoś zatrudnia, pełni obowiązki płatnika składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne. Musi też go zgłosić do ZUS
Pracodawca jest zobowiązany zgłosić zatrudnianego pracownika do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego. Należy zaznaczyć, że osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym zarówno, gdy jest to jej jedyny tytuł do ubezpieczeń, a więc umowa o pracę jest jej jedynym zatrudnieniem, jak i wówczas, gdy równocześnie ma inne tytuły do ubezpieczeń, np. w innym zakładzie pracy wykonuje umowę-zlecenie.Zgłoszenie do ubezpieczeń odbywa się przez złożenie w ZUS formularza ZUS ZUA - zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego. Druk ten składa się w ciągu siedmiu dni od powstania obowiązku ubezpieczeń, czyli od dnia nawiązania stosunku pracy. Jeżeli pracodawca zawiera z zatrudnionym drugą umowę o pracę, powinien zgłosić go ponownie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego na druku ZUS ZUA. W razie zakończenia jednej umowy i kontynuacji drugiej, nie trzeba składać formularza ZUS ZWUA. Trzeba go przekazać dopiero po zako...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL