fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ochrona środowiska to priorytet dla władz lokalnych

Władysław Ortyl, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
Nieznane
Unii Europejskiej zależy na tym, żeby inwestycje w infrastrukturę jak najmniej szkodziły środowisku naturalnemu. Władze samorządowe rozumieją przy tym, że dbałość o środowisko dobrze służy także rozwojowi przedsiębiorczości w regionie.
Dlatego powinny starać się o przyznanie środków na jego ochronę zarówno z regionalnych, jak i krajowych programów.W latach 2004 - 2006 samorządy chętnie sięgały po unijne fundusze na poprawę jakości wód powierzchniowych, powietrza, racjonalizację gospodarki odpadami oraz ochronę powierzchni ziemi. W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego udało się wybudować lub zmodernizować prawie 1300 km wodociągów i prawie 1500 km kanalizacji. Zbudowano również 70 oczyszczalni ścieków, wprowadzono w życie 25 projektów dotyczących selektywnej zbiórki odpadów oraz recyklingu, zmodernizowano także dwie elektrownie wykorzystujące odnawialne źródła energii.W latach 2007 -2015 projekty infrastrukturalne związane z ochroną środowiska nadal będą otrzymywały wsparcie. Samorządy mają do dyspozycji prawie 5 mld euro z programu "Infrastruktura i środowisko". Część tych środków będzie przeznaczona na tzw. indywidualne projekty kluczowe. Możliwe b...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA